A platform for young feminists from Europe

Mýty o znásilnění aneb zkreslené představy české veřejnosti

Vracela se sama pozdě v noci špatně osvětlenou a opuštěnou uličkou? Byla vyzývavě oblečená? Byla opilá? Flirtovala? Říká se o ní, že měla mnoho sexuálních partnerů? „Tak si o to koledovala“, myslí si třetina české veřejnosti.

Nedávno zveřejněný průzkum veřejného mínění, který pro Amnesty International provedla agentura Focus, odhalil, že kolem tématu znásilnění stále panují předsudky a základní neznalost problematiky.

Údajná spoluzodpovědnost žen za znásilnění ve výše zmíněných případech jen poukazuje na to, že se pozornost veřejnosti ubírá naprosto špatným směrem – místo aby se diskutovalo o zvráceném jednání pachatele, je oběť konfrontována otázkami typu, jestli si přece jenom za znásilnění tak trochu nemohla sama a nenese také určitý podíl odpovědnosti.

V této souvislosti se pak jednou za čas objeví článek s několika tipy, jak předejít znásilnění. V těchto „cenných“ radách se například dozvíme, že nemáme chodit samy ve tmavých místech (parky, podchody, nádraží), nenosit vyzývavé oblečení či mít po ruce nějakou ochrannou pomůcku (pepřový sprej). Tyto rady pouze dokreslují to, jak se o znásilnění uvažuje – oběť stojí v těchto článcích v popředí a násilník se skrývá kdesi v pozadí. Namísto článků odsuzující znásilnění a vyzývající k odpovědnosti násilníků za své jednání se píše o „správném“ chování a oblékání žen, díky kterému se sníží pravděpodobnost toho, že budou znásilněny. Kdy někdo napíše místo článku s titulkem „Jak předejít znásilnění?“, článek „Jak neznásilňovat?“?

Znamená to snad, že bez doprovodu se žena nemůže večer nikam sama vydat? A pokud vyrazí sama, tak si pak nemá stěžovat, když ji někdo znásilní? A pokud si dokonce dovolí na sebe vzít minisukni, tak si o znásilnění sama říkala? Nežijeme snad v civilizované společnosti, kde muži dokáží kontrolovat své sexuální touhy při zahlídnutí minisukně?

Je zajímavé, že zrovna v českém prostředí, kde se často poukazem na humor obhajují sexistické reklamy s polonahými ženami, se řeší otázka, jestli znásilněná žena nebyla vyzývavě oblečená a v případě že ano, tak se část odpovědnosti přenáší na ni. V situaci kdy nejsou oběti podpořeny a znásilnění není odsouzeno bez dalších zpochybňujících otázek, je možné se divit, že ve velké části případů ženy znásilnění vůbec nenahlásí? V české společnosti, kde jsou znásilněné ženy delegitimizovány otázkami o jejich chování a oblečení, to nemůže být překvapující.

V současných debatách o uprchlické krizi straší prezident Miloš Zeman mladými agresivními muslimy, kteří budou znásilňovat české ženy. Je to ten stejný muž, jenž v předvolební kampani během televizní debaty neváhal žertovat o znásilnění? Česká ženská lobby tehdy Miloše Zemana vyzvala otevřeným dopisem k omluvě za výrok o znásilnění jako evoluční výhodě, které jsme se však nikdy nedočkali. A najednou nyní se tento muž pere za oběti znásilnění? Poněkud pokrytecký přístup, řekla bych.

Výzkum také ukázal, že zkreslené představy panují kolem otázky, kdo je nejčastěji pachatelem znásilnění. Zatímco mezi českou veřejností převažuje přesvědčení, že pachatelem bývá osoba, kterou oběť nezná, je neznámá osoba pachatelem jen přibližně v pětině případů. Násilí naopak ve většině případů páchá osoba, kterou oběť zná. Kampaně zvyšující povědomí o problematice znásilnění proto hrají klíčovou úlohu při vyvracení hluboce zakořeněných předsudků. Je zapotřebí zdůrazňovat – i když to může znít někomu absurdně, ale jak je vidět, není to doposud s takovou samozřejmostí přijímáno – NE vždy znamená NE!

Na závěr je neméně důležité upozornit na to, že Česká republika stále nepodepsala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. K bezodkladnému přijetí tzv. Istanbulské úmluvy v současnosti vyzývá kampaň Stop násilí na ženách, kterou můžete svým podpisem podpořit zde.

Campaign Stop violence against women of Czech Women’s Lobby and Czech Amnesty International for adoption of the Istanbul Convention

Kampaň Stop násilí na ženách České ženské lobby a Amnesty International za přijetí Istanbulské úmluvy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language:

  • English
  • Original

Language: