A platform for young feminists from Europe

Posts in category

Pravo na pobačaj: Ili kako se uvijek iznova moramo boriti za njegov...

Pravo na pobačaj: Ili kako se uvijek iznova moramo boriti za njegovo očuvanje

Iako žene u Hrvatskoj imaju pravo na pobačaj od 1978. godine, nova Vlada Republike Hrvatske ovo pravo može dovesti u rizik

Seksualno nasilje u Hrvatskoj

Seksualno nasilje u Hrvatskoj

Seksualno nasilje jedan je od oblika nasilja nad ženama i ono je rodno uvjetovano nasilje. To je najproblematičniji oblik nasilja jer je jedan od najmanje prepoznatljivih te najmanje prijavljivani zločin u Republici Hrvatskoj, a i šire.

Language:

  • English
  • Original

Language: