A platform for young feminists from Europe

Posts in category

Ženska karijera u Srbiji

Ženska karijera u Srbiji

Jednakost žena i muškaraca nije moguće ostvariti bez promena uslovljenih mentaliteta i običaja koji vladaju između muškaraca i žena – Flora Tristan, „Radnička unija“, 1843. U Srbiji i danas postoje velike predrasude o sposobnostima žena na rukovodećim pozicijama i visokim funkcijama u poslovnoj sferi ili u politici koje odražavaju tradicionalna shvatanja uloge žene u društvu. […]

Devojke na alternativnoj muzičkoj sceni u Srbiji

Devojke na alternativnoj muzičkoj sceni u Srbiji

Srbija nudi vrlo živopisnu i dinamičnu domaću muzičku scenu. Međutim, muzičarke se suočavaju sa brojnim preprekama…jedan broj mladih devojaka želi ovo da promeni.

Akcija za borbu protiv nasilja nad ženama u Srbiji

Akcija za borbu protiv nasilja nad ženama u Srbiji

Istraživanja pokazuju da svaka druga žena u Srbiji tokom svog života pretrpi bar jedan od oblika nasilja. Kako izgleda srpski pravni okvir koji zabranjuje nasilje nad ženama? Zašto žrtve ne ostavljaju nasilnike? Kakav je aktivizam ženskih organizacija?

Language:

  • English
  • Original

Language: